×

Waarom zou je toch nog feesten? Vraag advies aan To The Point Events

Als gevolg van de aanhoudende negatieve economische berichten twijfelen veel bedrijven of het nog wel verantwoord is om events te organiseren in tijden dat iedereen het gevoel heeft dat er zwaar moet bespaard worden.

Niet gespeend van enig eigenbelang wil ik als zaakvoerder van To The Point Events hierop een volmondig ja zeggen. Zelfs een ja natuurlijk! Dat wil daarom niet zeggen dat men het geld zomaar aan ramen en deuren moet uitgooien. Het is vandaag – maar eigenlijk zou dat altijd al zo moeten zijn – heel belangrijk dat men een gezonde focus op ROI (Return on Investment) en ROO (Return on Objectives) heeft bij het organiseren van events.

Een snelle redenering zou kunnen zijn: schaf de events af en dan kunnen we met dat uitgespaarde geld andere dingen doen. Maar die redenering zou betekenen dat uw evenementen tot nu toe gewoon weggesmeten geld zijn zonder enig positief effect van welke aard dan ook. Wij leven in een maatschappij waar alles steeds maar individueler en vluchtiger wordt. Dat de verbondenheid met het bedrijf vaak minder wordt. Dat iedereen meer en meer op een eiland gaat zitten. Wij zien cases waar men op een krampachtige manier en ondoordacht probeert te besparen en zo de collectieve gevoelens versneld verder laat afbrokkelen op een moment dat iedereen juist een tandje zou moeten bijsteken.

Onze ervaring is dat bedrijven die investeren in evenementen en hun personeel hiervoor enthousiasmeren niet alleen een betere sfeer hebben maar op die manier ook betere resultaten behalen op meerdere vlakken. Wij zijn ook overtuigd dat in de toekomst die medewerkers alleen nog maar belangrijker gaan worden! Dat het creëren van een hechte community van uw medewerkers als ambassadeurs voor uw bedrijf ontzettend belangrijk is.

Graag wil ik hier dan ook pleiten voor de directe en indirecte positieve effecten van een goed doordacht personeelsfeest of familiedag. De globale impact van een event kan veel meer zijn dan ‘een verplicht nummer’: een samenhorigheidsgevoel creëren, elkaar beter leren kennen op een andere manier, fierheid voor het bedrijf, allemaal samen ook negatieve boodschappen verwerken, alle neuzen in dezelfde richting zetten,…. Een relatief beperkte investering kan leiden tot een stevige hefboomwerking en blijvend positieve effecten.

Ook als het moeilijk gaat, moet men er blijven voor gaan en moet men die boodschappen blijven overbrengen. Natuurlijk kan men het budget indien nodig verkleinen. In plaats van een bijzonder uitgebreid 5-gangen menu kan men ook opteren voor een eenvoudig buffet of gewoon voor een lekker frietje. In plaats van die dure band te laten komen kan men ook de talenten van de eigen medewerkers aanspreken, … Bij al deze overwegingen kan de rol van een goed evenementenkantoor voor u het verschil maken. Met hun specifieke contacten en ervaring kunnen zij u helpen om op een creatieve manier een collectieve beleving te creëren en dit op de meest prijsbewuste wijze.

Bij To The Point Events geloven wij in de kracht en de dynamiek van uw werknemers en in events met een hoge toegevoegde waarde. Graag willen wij vrijblijvend met u brainstormen hoe u met uw event, personeelsfeest, familiedag, klantenevent, … ook een hefboomwerking kan realiseren. Waarbij wij op een zeer transparante manier het beschikbare budget voor u beheren met een focus op ROI en ROO.

Dit alles ons motto indachtig: creatief, innovatief en to the point!

Onze nieuwsbrief

Andere stories

© 2024 To The Point Events BVBA • All Rights Reserved